top of page

 

Melléklet Pálffy A. „Etéd község történetéhez”

 

Névsora az etédi 1848-iki nemzetőr századnak.*)

 

 

Tisztek:

    Br. Apor György őrnagy, elesett Péterlakánál. ┼

    Gagyi Elek százados. ┼

    Kovács Lajos főhadnagy, elesett Péterlakánál.

    Péter Sámuel hadnagy. ┼

 

Altisztek:

    Farkas László tizedes, ┼

    *) Bertalan László tizedes (él),

    Máthé Urszuly György tizedes,┼

    Kelemen László tizedes, ┼

5. *) Simon György tizedes, ┼

 

Zászlótartó:

    Kelemen Lajos, elesett Péterlakánál, ┼

 

Dobos:

    Pap Sándor, elesett Péterlakánál┼

 

Nemzetőrök:

    **) Ambrus József, elesett Borgónál 1849. febr.26. ┼

    Balázs István, ┼

10.   „    Sámuel, ┼

    Bakó István, ┼

    *) Barabás István, ┼

            „       Mózes, ┼

    *)     „       János, ┼

15. Balázsi László, ┼

    *) Balázsi Mózes, ┼

    *)      „      Elek, ┼

    *)      „      János (él),

    Bekő Mózes, ┼

20.     „    Mózes II., ┼

    Bertalan B. Mózes, ┼

          „        Sámuel, ┼

    Bertalan Bálint Elek, ┼

          „       Sipos Sándor  ┼

25.     „       Zsigmond, ┼

          „       Sámuel, ┼

    *)   „       Vas Miklós, ┼

    Bertalan László II., ┼

          „        Péter, ┼

30.     „        János, ┼

          „        Pál, ┼

          „         Mózes, ┼

    Bödör Mózes, ┼

          „    József, ┼

35. *) Bödör András,  ┼

    *) Czifra György, ┼

    *)   „        István, ┼

    Csender Mózes, ┼

    *)   „       Ferencz, ┼

40. *)  „      János (él),

    Csiszér János,  betegen maradt Radnótnál, az oláhok verték agyon.┼

    Csiszér Lajos, ┼

          „     Mózes, ┼

    Deák Gergely, ┼

45. *) Deák Sámuel, ┼

    *)     „      Sámuelné (él), ┼

    *) Demeter György, ┼

    Domokos János, ┼

    Erkedi Sándor (él),

50. Farkas István, ┼

    *)    „     Mihály (él),

           „      János, ┼

           „      László, ┼

           „      István II., ┼

55. *) Farkas Péter, ┼

    Farkas Zsigmond, ┼

    Faluvégi Mózes, ┼

    *) Fodor János (él),

    Gagyi Sámuel (él),

 

60.       „     István, elesett Péterlakánál. ┼

    *) Gagyi István, ┼

    *)     „     József, ┼

            „     Mihály, ┼

            „     Sándor, ┼

65. Gálffy László, ┼

            „    István, ┼

    *) Gedő Péter, ┼

    *).       „  András (él),

    *) Gothárd János, ┼

70. *) Györ József, ┼

    *) Havadi János (él),

    *)      „      Sámuel (él),

    Hodgyai György, ┼

    *)      „    Mihály, ┼

75. Herczeg Ferencz (él),

    Ilyés József, ┼

    *) István Mihály, ┼

    *)      „     András, a kózházban elhalt Bródon. ┼

….*) István János, ┼

80.        „      József, ┼

    *) Jakab Lajos, ┼

             „    Sándor, ┼

    *)      „    Lajos, elesett Abrudbányánál. 1849. május 19. ┼

    Jánosi Sndor, ┼

85. Kazatsay Dávid, ┼

    Kelemen Miklós, elesett Péterlakánál, ┼

    Kelemen János, elesett Péterlakánál, ┼

    Kelemen István, ┼

           „       Péter, ┼

           „       Zsigmond, elesett Péterlakánál,  ┼

    Kelemen Mózes, ┼

           „       Ferencz, ┼

           „       Pál (él),

    *)   „        András, ┼

95.     „        Zsigmond II., ┼

          „        Ferencz II., ┼

    Kelemen Sándor, ┼

    Korondi Mihály, ┼

           „      László, ┼

100.    „      János, meghalt Bessenyőnél cholerában. ┼

    Korondi József, ┼

    **) Király András, ┼

    KirályZsigmond, ┼

         „    István, ┼

5.      „    Sándor, ┼

         ”     Mózes, ┼

    *) Király istván II., ┼

    *) Kuthi Zsigmond, elesett 1849 május 19. Abrudbányánál. ┼

    **) Kiss László, ┼

10. Kiss József, ┼

         „    János, ┼

    Lőrinczi Mózes, ┼

         „       Sándor, ┼

         „       János tüzér, ┼

15. Máthé László, ┼

         „       Izsák, ┼

         „       István, ┼

    Molnár Mihály, ┼

    *) Nagy István (él),

20. Nagy Imre Sándor, ┼

    Nemes Sándor, ┼

    *)    „    László, ┼

    *)    „    György, ┼

    Pap Lukács, ┼

25. Péter Ferencz, ┼

         „     József, ┼

    *) Péter László, ┼

    *)  „       Mózes, ┼

         „       János, ┼

30.    „       Sámuel II., ┼

         „       Mihály, ┼

         „       Gergely, ┼

    *)  „       Lajos, elesett Feketehalomnál, 1849 márcz. 18. ┼

    *) Ráduly Lajos, ┼

35. Serbán János, ┼

    *) Simon László (él),

    *)    „     Ferencz, ┼

    *)    „     Mózes, ┼

    Somodi Gergely, elesett Péterlakánál. ┼

40. Somodi István, ┼

            „      Ferencz, ┼

    Szabó Ferencz, ┼

    Szakál János, elesett    Péterlakánál,   ┼

   *) Szakál István, megsebesült Abrudbányánál s Bertalan László tizedes meg akarta menteni, de egy boglya tövén kellett hagyja, s ott pusztult el 1849 május 19-én. ┼

45. Szávuly Mihály, ┼

           „        Márton, ┼

    Szilágyi István, ┼

    *)    „     János Törökországba menekült s ott veszett. ┼

    *) Szőcs Sándor, ┼

50. *)   „     József, ┼

    *)     „     Ferencz, ┼

            „     Mártton, ┼

    Tehányi Mózes,  ┼

    *) Török Mózes tüzér, ┼

55. Varga János, ┼

    *) Vass Miklós, Törökországba menekült s ott veszett. ┼

 

Összesen:  156

Tiszt:   4

Összesen:   160

 

Ebből honvéd lett:  57

Elhalt összesen:    146

 

Él   nemzetőr:     4

Honvéd:   10

Összesen:   14

 

 

Megemlitem, hogy a községnek későbbi papja, Karácson Mózes, a ki 46 évig hirdette az Isten igéjét Etéden, 1848-ban szintén tüzértiszt volt.

 

Az *)-gal jelöltek sorozás, a **)-gal jelöltek önkéntesen lettek honvédek.

A -el jelöltek elhaltak.

 

bottom of page